Radionica Osnovno znanje o NIGP

U okviru švedskog donatorskog projekta IMPULS   25. i 26. novembra 2014. godine u Gävle-u, Švedska, održana je radionica na temu “Osnovno znanje o NIGP i uključivanje zaintresovanih strana”.

Radionicu koja je održana u prostorijama Lantmäteriet-a, vodio je švedski ekspert g-din Anders Riden, a prisustvovali su predstavnici institucija za katastar i  kartografiju iz regiona zapadnog Balkana, kao i predstavnici zainteresovanih korisnika prostornih podataka.

Prvi radni dan radionice bio je posvećen  identifikovanju aktera i definisanju saradnje sa korisnicima usluga i podataka institucija uključenih u projekat  IMPULS. Ključni elementi za efikasnu saradnju jeste raspoloživost i transparentnost podataka, način razmjene i korišćenja podataka , kao i postojanje pravila i procedura, koja definišu obaveze i prava svih proizvođača i korisnika prostornih podataka.

Prezentovan je primjer saradnje nordijskih zemalja u okviru projekta Nordiskt tesprojekt (Nording Datasharing Project).

Takođe,  prezentovan je Projekat upravljanja u kriznim situacijama od strane predstavnika  Makedonskog informacionog sistema šumskih požara, kao dobar primjer uključivanja i potrebe korišćenja prostornih podataka.

Drugog dana radionice, takođe kao dobri primjeri korišćenja raspoloživih podataka, od strane Statističkog zavoda FBiH prezentovan je projekat za potrebe popisa stanovništva i drugih aktivnosti iz njihove nadležnosti, kao i od strane švedskih eksperata kompanije Carmenta predstavljen je servis ResQMap za reagovanje u kriznim situacijama.

U toku drugog radnog dana na osnovu razgovora, vođenih diskusija i prezentovanih  iskustava, predstavljeni su rezultati radionice i donešeni zaključci, koji će biti osnova za dalje aktivnosti u okviru projekta. Zaključci radionice odnose se na obavezu definisanja vremenskog rasporeda aktivnosti, počev od pripreme: upitnika za korisnike, radnih zadataka za eksperte, potrebne dokumentacije, prijedloga za saradnju i načina komunikacije, pa sve do detalja o osoblju uključenom u zajedničke aktivnosti sa institucijama korisnicima prostornih podataka.